Hướng dẫn đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Hướng dẫn đăng ký tài khoản sử dụng tài khoản Facebook

Bước 1: Truy cập link Đăng nhập 

Bước 1

Bước 2: Chọn nút "Đăng nhập bằng Facebook"

Bước 2

Bước 3: Xác nhận Facebook

 Bước 3

Bước 4: Bắt đầu đăng tin mới

Bước 4

Chúc các bạn thành công!